Dołącz do czytelników
Brak wyników

Scenariusz zajęć

30 stycznia 2018

NR 31 (Listopad 2017)

Na barwnym kiermaszu listopadowych rozmaitości

284

Jesień jest zawsze kolorowa – także wtedy, gdy wokół króluje listopadowa cisza, monotonnie siąpi deszcz, a pozbawione liści drzewa przygotowują się do włożenia nowej, zimowej garderoby. Niezliczona ilość odcieni szarości wysuwa się więc na pierwszy plan palety jesiennych barw, a uzupełniona koralowymi owocami kaliny i jarzębin, złotem rozsypanych po ziemi liści klonów wprowadza do otoczenia harmonię, nieco surową elegancję i porządek. Listopad nie jest smutny! Nie może kojarzyć się tylko z deszczem i chłodem! Jest wystarczająco zróżnicowany kolorystycznie, a także z wielu powodów absolutnie wyjątkowy – i to właśnie będzie tłem cyklu zajęć z uczniami klas I–III.

Z niektórych spośród zamieszczonych propozycji mogą też z powodzeniem skorzystać nauczyciele pracujący z tzw. zerówkami – funkcjonującymi w niektórych szkołach oddziałami przedszkolnymi, realizującymi roczne przygotowanie przedszkolne.

 

Temat dnia aktywności

Na barwnym kiermaszu listopadowych rozmaitości

Cele ogólne

•     rozwijanie twórczej postawy, wyobraźni i kreatywności uczniów,
•     motywowanie dzieci do odkrywania piękna i bogactwa rodzimej przyrody

Cele szczegółowe

Uczniowie:

 • prezentują poczucie dumy z piękna i bogactwa przyrody Małej i Wielkiej Ojczyzny,
 • potrafią wykorzystać dary i zjawiska jesiennej przyrody w różnych sferach swojej aktywności (w nauce, zabawie, odpoczynku),
 • rozwijają zainteresowania i uzdolnienia przyrodnicze,
 • zauważają, że na świat przyrody można patrzeć oczami pasjonatów natury, matematyków, poetów, chemików, fizyków, artystów, rolników itp.,
 • wykonują zadania zawarte w kartach pracy,
 • wykazują się umiejętnością wybiórczego wyszukiwania informacji zawartych w różnego rodzaju źródłach wiedzy,
 • prezentują twórczą postawę i oryginalność  w realizacji poszczególnych zadań,
 • dostrzegają, że każda pora roku i każdy miesiąc są na swój sposób bogate, ciekawe i niezwykłe,
 • wykazują się umiejętnością organizowania swojego czasu,
 • wiedzą, dlaczego należy ubierać się stosownie do pogody, 
 • wykonują ciekawe prace plastyczne,
 • aktywnie i zgodnie pracują na każdym etapie zajęć

Metody i techniki pracy

 • pokaz,
 • obserwacja bezpośrednia,
 • rozmowa kierowana,
 • zabawa,
 • działania praktyczne,
 • praca z różnorodnymi źródłami informacji naukowej,
 • praca samodzielna ukierunkowana zadaniami zawartymi w kartach pracy

Materiały i środki dydaktyczne

Kilka stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, zestawy materiałów i pomocy dydaktycznych wymienionych przy poszczególnych zadaniach

 

Przebieg zajęć:

Część wstępna

 • Nauczyciel wita uczniów i zaprasza na krótki spacer po okolicy szkoły (bez względu na pogodę). Przypomina o starannym ubraniu się. Przeprowadza z uczniami krótką rozmowę na temat wpływu ubierania się na ich zdrowie. Zadaniem uczniów jest obserwacja listopadowej przyrody – ze zwróceniem uwagi nie tylko na przyrodę ożywioną, ale też nieożywioną (głównie na elementy aktualnej pogody).
 • Rozmowa na temat przeprowadzonych obserwacji, kierowana pytaniami nauczyciela:

    –     Jakie zmiany w przyrodzie dzieci zauważyły podczas spaceru?
    –     Jak można scharakteryzować jesienną pogodę i związany z nią nastrój?
    –     Jakie barwy najbardziej pasują do listopadowych dni?
    –     Dlaczego jesienią liście zmieniają kolory i opadają z drzew?
    –     Skąd się wzięła nazwa „listopad”?

 • Co można robić w listopadzie, aby się nie nudzić – wspólne „tkanie” i prezentacja „dywanika kolorowych pomysłów na szare, deszczowe listopadowe dni”. 

Należy przygotować: różnokolorowe, niewielkie kartki papieru, pisaki, długi pasek papieru dowolnego koloru (może być kawałek tapety, szary papier itp.), klej.
    
Wykonanie zadania: uczniowie wypisują swoje propozycje na kolorowych kartkach, potem przyklejają je na papierze, komponując dywanik; prezentują efekt swojej pracy, zawieszając dywanik w widocznym miejscu.


Przykład wykonanej pracy:

 

Część główna

 • Nauczyciel chwali dzieci za wykonanie pracy i ustnie uzupełnia „dywanik pomysłów” zadaniami do zrealizowania w szkole – zapoznaje z tematyką najbliższych zajęć. Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela wykonują poszczególne zadania. Efekty swoich prac prezentują na klasowej wystawie.


Barwy naszej Ojczyzny w listopadowych darach polskiej jesieni
(wychowanie patriotyczne, edukacja przyrodnicza, artystyczna, polonistyczna i informatyczna)

Przypadające na 11 listopada Święto Niepodległości Polski może być wspaniałą okazją do ukazania biało-czerwonego oblicza rodzimej przyrody. Zadania są zróżnicowane – adekwatnie do wieku dzieci.

* Propozycja dla dzieci z „zerówek” i pierwszoklasistów 

Należy przygotować: owocniki muchomora czerwonego, ponadto dla każdego dziecka: gumowe rękawiczki, lupę, kartę pracy, rozsypankę obrazkową (pocięty na części obrazek przedstawiający muchomory czerwone), klej, czerwone kredki.

Wykonanie zadania:
Uczestnicy zajęć wkładają rękawiczki ochronne, oglądają przyniesione na zajęcia okazy muchomora czerwonego – bez lupy i z lupą.

 • Dzieci pracują zgodnie z poleceniami zawartymi w karcie pracy.

    

Przykładowa karta pracy:


* Propozycja dla uczniów klas II–III

Należy przygotować: tabelkę do wklejenia do zeszytu z edukacji przyrodniczej, dostępne atlasy przyrodnicze (atlasy drzew, grzybów, roślin zielnych, owoców leśnych), dostęp do kilku stanowisk komputerowych z możliwością skorzystania z Internetu, kredki, klej.
    
Wykonanie zadania:

 • Zadanie uczniowie mogą wykonać samodzielnie lub w grupach.
 • Polecenia:
 • zapoznaj się z wpisanymi do tabelki nazwami listopadowych darów jesieni,
 • zapamiętaj, że niektóre z tych darów – choć są trujące dla ludzi – dla zwierząt trujące nie są, zdobią nasze otoczenie i spełniają ważną rolę w przyrodzie,
 • korzystając z różnyc...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy