Dołącz do czytelników
Brak wyników

Scenariusz zajęć

9 listopada 2021

NR 67 (Listopad 2021)

Dzień kredki

0 226
Cele
 • zainteresowanie dzieci wiedzą na temat powstawania i produkcji kredek,
 • utrwalenie nazw kolorów w języku polskim i angielskim,
 • kształtowanie umiejętności językowych,
 • doskonalenie umiejętności matematycznych,
 • integracja klasowa i międzyklasowa
Formy pracy
 • indywidualna,
 • grupowa,
 • zbiorowa
Środki dydaktyczne
(z racji pandemii wszystkie pomoce, które będą udostępniane uczniom, możemy zalaminować w celu szybkiej dezynfekcji)
 • film edukacyjny,
 • wklejki do zeszytu,
 • karteczki (kartoniki) z wyrazami,
 • kredki w różnych kolorach (liczba odpowiadająca liczbie dzieci w klasie),
 • obrazki różnych kredek – wklejka do zeszytu,
 • kartki A4 i A3,
 • kredki 


Przebieg zajęć:

Część wstępna

1. Przedstawienie uczniom NACOBEZU.

Cele lekcji oraz to, na co będziemy zwracać uwagę.

2. Wprowadzenie do tematu zajęć poprzez zabawę językową „Rozszyfruj hasło”. 
Zabawę można przeprowadzić w grupach bądź w parach. Nauczyciel przygotowuje kartoniki z wyrazami, podzielone na dwie grupy (gr. 1: KOD, MECZ, KIWI, GRABIE, CIEŃ; gr. 2: KAJAK, ŻUBR, RĘKAWICE, LÓD, KONIK, MAKI). 
Następnie rozdaje uczniom kartoniki z obu grup (można oznaczyć z tyłu, z której grupy jest dany kartonik) i prosi, aby skreślili wszystkie litery, zostawiając tylko ostatnią w danym wyrazie, a następnie z pozostałych liter spróbowali ułożyć hasło. 
Dla ułatwienia można oznaczyć kartonik z pierwszą i ostatnią literą w wyrazie tworzącym hasło lub zapisać na tablicy, jakimi literami będą rozpoczynały się wyrazy tworzące nasze hasło. Zabawę można przeprowadzić w formie rywalizacji par lub grup. 

3. Zapoznanie uczniów z tematem zajęć.
Zapisanie tematu na tablicy: Dzień Kredki.

4. Prezentacja filmu na temat tego, w jaki sposób powstają kredki – zasoby YouTube.
Pogadanka o tym, co udało się zaobserwować dzieciom i czego się dowiedziały.

POLECAMY

Część główna

1. Nauczyciel prezentuje dzieciom różne rodzaje kredek.

 • Pokrótce opisuje, z czego kredki są wykonane – kredki ołówkowe, świecowe, pastelowe. 
 • Dobrze byłoby, gdyby nauczyciel posiadał wszystkie rodzaje kredek i mógł każdemu uczniowi indywidualnie je zaprezentować. 
 • Uczniowie oglądają kredki, dotykają ich, a nawet mogą narysować kreski wszystkimi kredkami w celu porównania ich różnic.

2. Zapisanie w zeszytach tematu zajęć („Dzień Kredki”). 

 • Nauczyciel przygotowuje wydrukowane obrazki kredek. Każde dziecko wybiera rodzaj kredki, którą chciałoby wkleić w zeszycie pod tematem zajęć. Uczniowie ozdabiają kredki według własnego pomysłu. Następnie wspólnie z nauczycielem lub samodzielnie tworzą opis swojej kredki. 
 • Dla ułatwienia zadania nauczyciel może rozdać wszystkim dzieciom takie same kredki – wówczas klasa wykona jeden wspólny opis kredki.

3. Zabawa śródlekcyjna „Zgadnij, której kredki brakuje?”. 

 • Nauczyciel przygotowuje obrazki kredek w różnych kolorach, następnie rozdaje dzieciom kredki. Uczniowie trzymają je przed sobą i ustawiają się w rzędzie. Nauczyciel wybiera jedno chętne dziecko, którego zadaniem będzie wskazanie, która z kredek zniknęła, kiedy się odwróciło. Jeżeli mamy kilka kredek w tym samym kolorze, to wszystkie kredki znikają jednocześnie. Zabawę możemy powtórzyć kilka razy. 

4. Zabawa matematyczna „Raz, dwa, trzy – kredkowo liczysz Ty!”. 
Na przygotowanych wcześniej kredkach nauczyciel na odwrocie umieszcza zadania matematyczne (dowolne przykłady na dodawanie i odejmowanie). Każdy uczeń otrzymuje kredkę z działaniem. Na słowo START zadaniem każdego ucznia jest odwrócenie kredki, odczytanie po cichu działania, obliczenie go i wykrzyknięcie wyniku. Kto wykonana zadanie jako pierwszy, wygrywa. 
Zabawę można powtórzyć kilka razy, zmieniając między uczniami kredki lub wykonując zadania w grupach, np. rozdając po trzy kredki każdej grupie. Grupa, która wykona wszystkie obliczenia, głośno wykrzykuje hasło KREDKA i podaje poprawne wyniki.

5. „Kredkowo kolorowy zawrót głowy”. 
Nauczyciel wiesza na tablicy kredki w różnych kolorach (korzystając z kredek przygotowanych do poprzednich zadań). Uczniowie rozkładają przed sobą na stolikach kredki w takich samych kolorach jak te znajdujące się na tablicy. Zabawa polega na nazwaniu koloru wskazanej kredki przez nauczyciela w języku polskim oraz angielskim. Nauczyciel wskazuje wybraną kredkę, a dzieci głośno mówią, jaki to kolor, np.: niebieski – blue, czerwony – red. 

Następnie zabawę odwracamy: nauczyciel mówi kolor w jęz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Życie Szkoły"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy