Dołącz do czytelników
Brak wyników

Scenariusz zajęć

2 września 2021

NR 65 (Wrzesień 2021)

Dzień Drzewa
scenariusz zajęć szkolnych

0 152

Dzień Drzewa jest obchodzony 10 października. To okazja do przekazania uczniom wiedzy dotyczącej niezwykłej roli, jaką odgrywają drzewa w przyrodzie, zapoznania z ich gatunkami oraz nazwami, a także do wielu aktywności plastycznych i nie tylko. Działania z okazji Dnia Drzewa nie muszą skupiać się tylko na zespole klasowym, ale mogą wyjść poza klasę czy świetlicę szkolną i zaangażować w nie całą społeczność szkolną. Przedstawię kilka propozycji na ciekawą formę spędzenia tego dnia, 
aby – oprócz przyjemności – przekazać dzieciom istotną wiedzę i nauczyć, że drzewa są płucami Ziemi. 

Przebieg zajęć:

Część pierwsza – aktywność w klasie
Część wstępna

1. Przedstawienie uczniom NaCoBeZU – cele lekcji oraz to, na co będziemy zwracać uwagę. 
2. Zapisanie tematu zajęć w zeszycie. 

Część właściwa

1. Zaprezentowanie uczniom filmu lub wcześniej przygotowanej prezentacji pt. „Jak wyglądałoby życie na Ziemi bez drzew?” (http://youtu.be/jZItk9VTk78) oraz „Pan Ekolog –
bajka edukacyjna” (http://youtu.be/tNP2yAKFfmk).
2. Omówienie filmów edukacyjnych bądź prezentacji.

3. Zapisanie w zeszycie hasła lub, w przypadku młodszych dzieci, rozdanie wklejki do zeszytu z hasłem bądź rysunkiem: „Drzewa to płuca Ziemi” (załącznik nr 1).
4. Zaprezentowanie uczniom filmu bądź wcześniej przygotowanej prezentacji pt.  „11 najpopularniejszych gatunków drzew w Polsce” (http://youtu.be/3Y7E82n0k5w). 
5. Pogadanka na temat tego, jakie znamy gatunki drzew oraz jakie występują w Polsce.
6. Zaprezentowanie uczniom filmu bądź wcześniej przygotowanej prezentacji pt. „Budowa drzewa” (http://youtu.be/jZEjR-Onc6s). Dzieci po zapoznaniu się z budową drzewa rysują w zeszytach drzewo oraz opisują jego budowę.  
7. Zabawa „Połącz w pary”. Odnalezienie w internecie, wydrukowanie oraz rozdanie dzieciom wklejek do zeszytu (drzewo – liść – owoc). Dzieci dopasowują liście i owoce do drzew, a następnie wklejają wszystko do zeszytu i wspólnie z nauczycielem zapisują nazwy w zeszycie (załącznik nr 2).
8. Zabawa „Kto ma? Ja mam!”. Przeprowadzenie zabawy utrwalającej nazwy drzew, ich liści oraz owoców (wykorzystujemy obrazki liści i owoców z poprzedniego punktu lub inne, według uznania). Każde dziecko otrzymuje dwa kartoniki z wizerunkiem liści, owoców i nazw drzew. Uczniowie zadają pytanie, np.  „Kto ma liść kasztanowca?”, a osoba, która trzyma obrazek z liściem kasztanowca w dłoni podchodzi i dzieci łączą w pary posiadane obrazki. 
9. „Matematyczne zmagania” – wspólne rozwiązywanie zadań z treścią (załącznik nr 3).
10. „Stwórzmy coś razem” – wspólne tworzenie opowiadania o drzewach. Rozdanie dzieciom pojedynczych wyrazów, które rozpoczynają zdanie. Zadaniem dzieci jest ułożyć dalszą część zdania. Nauczyciel zapisuje każde zdanie na tablicy. W przypadku podziału na grupy każda grupa otrzymuje jeden wyraz, od którego rozpoczyna się opowiadanie, następnie układa dalszą jego część i zapisuje. Na zakończenie każda grupa prezentuje swoje opowiadanie na forum klasy (załącznik nr 4).

Część końcowa

1. Praca plastyczna – drzewo z masy solnej. Uczniowie wykonują płaskorzeźbę drzewa z masy solnej. Czekając, aż masa wyschnie, wykonują zadanie nr 2.
2. Wspólne wykonanie plakatu zachęcającego i zapraszającego społeczność szkolną do wspólnej zabawy z okazji Dnia Drzewa.
3. Malowanie drzew oraz prezentacja prac.

Część druga – aktywność szkolna

1. Umieszczenie plakatu informującego o obchodach Dnia Drzewa w widocznym miejscu oraz poinformowanie wszystkich klas o organizowanej akcji.
2. Zorganizowanie spotkania z leśnikiem.
3. Zaproszenie dzieci do udziału w zabawach podczas przerw lub w wyznaczonym przez wychowawców czasie.
4. Ogłoszenie konkursu szkolnego na najciekawsze jesienne drzewo. Format przestrzenny. Określenie terminu składania prac. Ogłoszenie, wyłonienie oraz nagrodzenie zwycięzców (konkurs można ogłosić wcześniej lub rozstrzygnąć go po święcie drzewa).
5. Zorganizowanie fotobudki „Wśród drzew” dla uczniów, którzy podczas przerw będą mogli z niej skorzystać i zrobić zdjęcie z drzewami.
6. Przygotowanie nagród i dyplomów za udział w zabawie oraz konkursie. Generator darmowych dyplomów: http://eduzabawy.com/generatory/dyplomy-online
7. Przeprowadzenie aktywności „Zawody klasowe”. Nauczyciel wyznacza czas i miejsce. Zawody...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Życie Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy