Dołącz do czytelników
Brak wyników

Scenariusz zajęć

5 lutego 2018

NR 21 (Listopad 2016)

Czy to prawda, że jesień jest smutna?

653

Wbrew powszechnie panującemu przekonaniu, jesień nie jest ani smutna, ani szara. Bo jeśli nawet delikatne nici smutku od czasu do czasu snują się między szeleszczącymi liśćmi, to i tak nie wpływają znacząco na bezkresne morze barw, smaków i zapachów tej przepięknej pory roku. A poza tym – bez swych małych smuteczków – jesień nie byłaby jesienią!

Temat dnia aktywności 

POLECAMY

Kolorowe zajęcia listopadowe

Cele ogólne

 • ukazanie bogactwa barw, smaków i zapachów jesieni,
 • bogacenie wiedzy i kształcenie  umiejętności uczniów klasy III przewidzianych w Podstawie Programowej, z uwzględnieniem rozwijania kompetencji czytelniczych i informatycznych

Cele
szczegółowe

Uczeń:

 • wypowiada się na temat uroków polskiej jesieni, budując kilkuzdaniową, poprawną wypowiedź ustną
 • rozumie, co czyta
 • dostrzega w opisie błędy o charakterze gramatycznym i ortograficznym i eliminuje je
 • zna cechy opisu i potrafi je stosować w redagowaniu tej formy wypowiedzi
 • poznaje nowe tajemnice owoców i warzyw
 • utrwala dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 w oparciu o wykorzystanie nowoczesnych technologii
 • wykorzystuje komputerowe gry dydaktyczne do pogłębiania wiadomości przyrodniczych
 • kształci umiejętności czytelnicze w oparciu o książki i atlasy przyrodnicze
 • rozwija wrażliwość estetyczną
 • dostrzega bogactwo przyrody Małej Ojczyzny

Metody 
i techniki pracy

 • twórcze zabawy
 • działania praktyczne
 • praca z różnymi źródłami informacji
 • pokaz

Materiały i środki dydaktyczne

Dary jesieni z ogrodów, lasów i pól; nóż; papierowy talerz z napisem „Barometr jesiennych nastrojów”, karteczki samoprzylepne w kolorach pomarańczowym, jasnożółtym i szarym, bibuła lub ręcznik papierowy, utwór „Jesień” A. Vivaldiego, odtwarzacz płyt CD, dostęp do tablicy interaktywnej, stanowisko komputerowe dla każdego ucznia, multimedialne gry dydaktyczne: „Nie tylko kapelusze” i „Grzyby w kolorach tęczy” (strona główna Białowieskiego Parku Narodowego), program „Klik uczy liczyć w Zielonej Szkole” (wyd. WSiP), film ,,Grająca marchewka” (na YouTube), instrukcja i fiszka prowadząca do wykonania prezentacji komputerowej, opis jesieni – celowo wykonany z błędami o charakterze ortograficznym i gramatycznym, książki i atlasy przyrodnicze tematycznie związane z jesienią

 

Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie pomysłów na wykorzystanie szerokiej palety jesiennych barw podczas zajęć edukacyjno-wychowawczych. Chodzi też o pokazanie dzieciom, że twórczość nie zna granic i za jej sprawą szare listopadowe dni mogą raz dwa przemienić się w tęczową naukę i zabawę.

Propozycja „Kolorowych zajęć listopadowych” jest przeznaczona do realizacji w klasie III (ok. 4 godz. lekcyjnych), ale niektóre pomysły z powodzeniem można wykorzystać zarówno w klasie I i II, jak i podczas zajęć świetlicowych.

Nauczyciel dobiera zadania do zrealizowania w danym dniu z uwzględnieniem potrzeb i możliwości prowadzonej klasy. Pozostałe pomysły może przenieść na inne dni albo w ogóle z nich zrezygnować.

Przebieg zajęć:

Część wstępna

Na środku dywanu leżą różnobarwne liście, jesienne, rodzime owoce, warzywa i grzyby. Wokół stoją uczestnicy zajęć. Nauczyciel włącza muzykę – „Jesień” A. Vivaldiego. Zaprasza do wysłuchania utworu i wybrania jednego spośród leżących na dywanie darów jesieni. Prosi o zastanowienie się, co w szczególności zadecydowało o dokonanym wyborze. Po chwili muzyka cichnie, dzieci siadają na dywanie. Wypowiadają się na temat uroków złotej polskiej jesieni; uzasadniają, dlaczego wybrany przez nich dar jesieni najbardziej kojarzy się z obecnie panującą porą roku.
    
Część wstępną zajęć kończy zaznaczenie na „barometrze jesiennych nastrojów” uczuć towarzyszących tej porze roku. W tym celu nauczyciel kładzie na dywanie duży papierowy talerz z napisem „Barometr jesiennych nastrojów”. Każdemu dziecku rozdaje po 3 karteczki samoprzylepne w kolorach pomarańczowym, jasnożółtym i szarym. Uczniowie zastanawiają się przez chwilę nad określeniem jesiennego nastroju, a potem każde dziecko przykleja na „barometrze” tylko jedną karteczkę: pomarańczową – gdy jesień kojarzy mu się z radością; jasnożółtą – gdy nie jest w stanie jednoznacznie określić nastroju jesieni; szarą – gdy uważa, że jesień to smutna pora roku. Wykonane zadanie należy krótko podsumować (nie oceniając) i przejść do realizacji następnych zadań, mających na celu ukazanie barw jesieni w połączeniu z treściami programowymi.

Część główna 

Nauczyciel zapoznaje uczniów z zestawem zadań do zrealizowania w danym dniu. Po ich wykonaniu eksponuje efekty prac dzieci w „Klasowej galerii”, a także na szkolnym korytarzu. Uczniowie współuczestniczą w urządzaniu wystaw.

Pomagamy syryjskiemu koledze opisać piękno polskiej jesieni
(propozycja zajęć polonistycznych)

 • Nauczyciel daje każdemu dziecku opis jesieni i informuje, że jego autorem jest mieszkający od niedawna w Polsce syryjski rówieśnik trzecioklasistów – Samet. Zaznacza, że praca jest napisana krótkimi zdaniami i że są w niej błędy, ponieważ Samet dopiero uczy się języka polskiego. Chłopiec prosi kolegów o poprawienie błędów i wzbogacenie opisu o wyrazy ukazujące piękno polskiej jesieni.
 • Uczniowie dobierają się w kilkuosobowe zespoły. Zanim przystąpią do przeredagowywania opisu Sameta, przypominają, jakimi cechami charakteryzuje się dobrze wykonany opis (uwzględnia ważne cechy opisywanego przedmiotu, zjawiska czy krajobrazu; zawiera dużą ilość przymiotników, charakteryzuje się poprawną budową zdań i logicznym ich uporządkowaniem, kończy się określeniem  odczuć i wrażeń związanych z przedmiotem opisu). Następnie dzieci pracują nad opisem, a po wykonaniu zadania przez wszystkie zespoły kolejno prezentują pozostałym uczestnikom efekty swoich prac. Pięknie, bezbłędnie przepisane prace umieszczają w Klasowej Galerii Dziecięcej Twórczości.

Przykładowy opis polskiej jesieni wykonany przez Sameta:

Polski jesień to dobre pora rok. Dżew być barwny motyl. Gałęźe jażębinu struj koral, a owoc jabłoń rumień jakby wstydu. Liści powietsze wirować jak tańec. Padać na ziemią i robić szelest dywan. czasem upaść deszczu i wtedy zaprasza do walczyk umbrella. Polski jesień być szczęśliwy!

Przykład ww. opisu po przeradagowaniu:

Złota polska jesień to pora jak z bajki. Drzewa jak motyle mienią się niezliczonymi barwami: klon zakłada strój złoty, dąb woli kostium purpurowo-czerwony, a kasztanowiec pięknie prezentuje się w rdzawo-rudej pelerynie. Jarzęby stroją swe gałęzie w ognisto-pomarańczowe korale. Owoce jabłoni oblewają się wyraźnym rumieńcem, jakby się czymś zawstydziły. W powietrzu z wdziękiem wiruje mnóstwo leciutkich, przepięknych liści. Co chwila jakiś liść cichutko opada, dotyka ziemi i zostaje na niej, układając się wygodnie obok braci tworzących szeleszczący dywan. Czasem pada deszcz. Wtedy jesień zaprasza do walczyka tęczowe parasole. 

Polska jesień to radosna, kolorowa pora roku!

Barwne tajemnice warzyw i owoców
(edukacja przyrodnicza, muzyczna, społeczna)

Nauczyciel przygotowuje:

 • dostęp do tablicy interaktywnej,
 • okarynę z marchewki wykonaną według przepisu z filmu „Grająca marchewka” – trzymaną w naczyniu z wodą w celu ochrony przed przebarwieniami w kontakcie z powietrzem,
 • kilka marchewek,
 • różnej wielkości owoce dyni,
 • nóż kuchenny,
 • wiertarkę,
 • bibułę (lub ręcznik papierowy).

Zajęcia zaczynają się od wspólnego obejrzenia z dziećmi filmu pt. „Grająca marchewka” (dostępny na YouTube; czas trwania filmu – 5 min 18 sek.). Następnie nauczyciel prezentuje wcześniej wykonaną okarynę z marchewki i gra na niej. Potem takie same instrumenty wykonuje na oczach uczniów i proponuje, aby sprawdzili, jak one grają. W ten sposób ukazuje dzieciom twórcze wykorzystanie pospolitego warzywa. Nadmienia, że podobne instrumenty dzieci mogą wykonać w domu – ale wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, z uwagi na bezpieczeństwo.

O ile czas pozwoli, uczniowie mogą samodzielnie poszukać w internecie innych i krótkich filmików ukazujących oryginalne pomysły na wykonanie instrumentów z warzyw i owoców oraz posłuchać brzmienia ich zadziwiającej muzyki.

Następnie nauczyciel prezentuje dzieciom różne okazy dyni. Przypomina, że są to owoce rośliny warzywnej. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, jakie tajemnice kryją się we wnętrzu dyni. W tym celu nauczyciel rozcina przyniesione dynie. Poleca obejrzeć, co znajduje się wewnątrz; czy nasiona są ułożone swobodnie, czy w jakiś sposób są przymocowane; jak gruba i twarda jest ściana owocu, jak dużo jest nasion, itp. Poleca rozgnieść na bibule kilka nasion dyni, by pokazać, że tłuste plamy są świadectwem obecności oleju w nasionach tej rośliny.

Zadanie domowe 

Polecenie: korzystając z dowolnie wybranych źródeł informacji wypisz jak najwięcej pomysłów na wykorzystanie owoców dyni nie tylko w kuchni.

 

 

To się teraz nosi: chusty i szale z jesiennej mgły
(pomysł na zajęcia plastyczne)

Potrzebne będą:

 •  farby plakatowe, 
 • pędzle,
 • naczynia z wodą,
 • gaza o rozmi...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Życie Szkoły"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy