Dołącz do czytelników
Brak wyników

Scenariusz zajęć

5 lutego 2018

NR 21 (Listopad 2016)

Czy to prawda, że jesień jest smutna?

0 147

Wbrew powszechnie panującemu przekonaniu, jesień nie jest ani smutna, ani szara. Bo jeśli nawet delikatne nici smutku od czasu do czasu snują się między szeleszczącymi liśćmi, to i tak nie wpływają znacząco na bezkresne morze barw, smaków i zapachów tej przepięknej pory roku. A poza tym – bez swych małych smuteczków – jesień nie byłaby jesienią!

Temat dnia aktywności 

Kolorowe zajęcia listopadowe

Cele ogólne

 • ukazanie bogactwa barw, smaków i zapachów jesieni,
 • bogacenie wiedzy i kształcenie  umiejętności uczniów klasy III przewidzianych w Podstawie Programowej, z uwzględnieniem rozwijania kompetencji czytelniczych i informatycznych

Cele
szczegółowe

Uczeń:

 • wypowiada się na temat uroków polskiej jesieni, budując kilkuzdaniową, poprawną wypowiedź ustną
 • rozumie, co czyta
 • dostrzega w opisie błędy o charakterze gramatycznym i ortograficznym i eliminuje je
 • zna cechy opisu i potrafi je stosować w redagowaniu tej formy wypowiedzi
 • poznaje nowe tajemnice owoców i warzyw
 • utrwala dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 w oparciu o wykorzystanie nowoczesnych technologii
 • wykorzystuje komputerowe gry dydaktyczne do pogłębiania wiadomości przyrodniczych
 • kształci umiejętności czytelnicze w oparciu o książki i atlasy przyrodnicze
 • rozwija wrażliwość estetyczną
 • dostrzega bogactwo przyrody Małej Ojczyzny

Metody 
i techniki pracy

 • twórcze zabawy
 • działania praktyczne
 • praca z różnymi źródłami informacji
 • pokaz

Materiały i środki dydaktyczne

Dary jesieni z ogrodów, lasów i pól; nóż; papierowy talerz z napisem „Barometr jesiennych nastrojów”, karteczki samoprzylepne w kolorach pomarańczowym, jasnożółtym i szarym, bibuła lub ręcznik papierowy, utwór „Jesień” A. Vivaldiego, odtwarzacz płyt CD, dostęp do tablicy interaktywnej, stanowisko komputerowe dla każdego ucznia, multimedialne gry dydaktyczne: „Nie tylko kapelusze” i „Grzyby w kolorach tęczy” (strona główna Białowieskiego Parku Narodowego), program „Klik uczy liczyć w Zielonej Szkole” (wyd. WSiP), film ,,Grająca marchewka” (na YouTube), instrukcja i fiszka prowadząca do wykonania prezentacji komputerowej, opis jesieni – celowo wykonany z błędami o charakterze ortograficznym i gramatycznym, książki i atlasy przyrodnicze tematycznie związane z jesienią

 

Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie pomysłów na wykorzystanie szerokiej palety jesiennych barw podczas zajęć edukacyjno-wychowawczych. Chodzi też o pokazanie dzieciom, że twórczość nie zna granic i za jej sprawą szare listopadowe dni mogą raz dwa przemienić się w tęczową naukę i zabawę.

Propozycja „Kolorowych zajęć listopadowych” jest przeznaczona do realizacji w klasie III (ok. 4 godz. lekcyjnych), ale niektóre pomysły z powodzeniem można wykorzystać zarówno w klasie I i II, jak i podczas zajęć świetlicowych.

Nauczyciel dobiera zadania do zrealizowania w danym dniu z uwzględnieniem potrzeb i możliwości prowadzonej klasy. Pozostałe pomysły może przenieść na inne dni albo w ogóle z nich zrezygnować.

Przebieg zajęć:

Część wstępna

Na środku dywanu leżą różnobarwne liście, jesienne, rodzime owoce, warzywa i grzyby. Wokół stoją uczestnicy zajęć. Nauczyciel włącza muzykę – „Jesień” A. Vivaldiego. Zaprasza do wysłuchania utworu i wybrania jednego spośród leżących na dywanie darów jesieni. Prosi o zastanowienie się, co w szczególności zadecydowało o dokonanym wyborze. Po chwili muzyka cichnie, dzieci siadają na dywanie. Wypowiadają się na temat uroków złotej polskiej jesieni; uzasadniają, dlaczego wybrany przez nich dar jesieni najbardziej kojarzy się z obecnie panującą porą roku.
    
Część wstępną zajęć kończy zaznaczenie na „barometrze jesiennych nastrojów” uczuć towarzyszących tej porze roku. W tym celu nauczyciel kładzie na dywanie duży papierowy talerz z napisem „Barometr jesiennych nastrojów”. Każdemu dziecku rozdaje po 3 karteczki samoprzylepne w kolorach pomarańczowym, jasnożółtym i szarym. Uczniowie zastanawiają się przez chwilę nad określeniem jesiennego nastroju, a potem każde dziecko przykleja na „barometrze” tylko jedną karteczkę: pomarańczową – gdy jesień kojarzy mu się z radością; jasnożółtą – gdy nie jest w stanie jednoznacznie określić nastroju jesieni; szarą – gdy uważa, że jesień to smutna pora roku. Wykonane zadanie należy krótko podsumować (nie oceniając) i przejść do realizacji następnych zadań, mających na celu ukazanie barw jesieni w połączeniu z treściami programowymi.

Część główna 

Nauczyciel zapoznaje uczniów z zestawem zadań do zrealizowania w danym dniu. Po ich wykonaniu eksponuje efekty prac dzieci w „Klasowej galerii”, a także na szkolnym korytarzu. Uczniowie współuczestniczą w urządzaniu wystaw.

Pomagamy syryjskiemu koledze opisać piękno polskiej jesieni
(propoz
...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Życie Szkoły"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy