Dołącz do czytelników
Brak wyników

Scenariusz zajęć

9 kwietnia 2021

NR 62 (Kwiecień 2021)

Jestem dzieckiem i znam swoje prawa

56

Cele

POLECAMY

 • dostrzeżenie podobieństwa i różnic między dziećmi z różnych stron świata,
 • zapoznanie się z prawami dziecka,
 • słuchanie ze zrozumieniem,
 • rozwijanie poczucia wspólnoty oraz poznanie znaczenia słowa „obywatel”,
 • kształtowanie przyjaznej postawy względem osób innej narodowości,
 • rozwijanie empatii oraz tolerancji
Metody i techniki pracy
 • słowne: rozmowa kierowana, czytanie i rozmowa dotycząca wiersza,
 • poglądowe: pokaz, prezentacja multimedialna,
 • praktycznego działania: rysunek,
 • aktywizujące: burza mózgów
Materiały
i pomoce dydaktyczne
 • zdjęcia z kalendarza przedstawiające dzieci z różnych stron świata,
 • prezentacja multimedialna pt. Dzieci świata,
 • mapa świata oraz globus,
 • tekst wiersza Prawa dziecka Janusza Korczaka,
 • wydrukowana Konwencja o prawach dziecka,
 • kartoniki z liczbami i literami,
 • nagranie piosenki Kolorowe dzieci Majki Jeżowskiej
Czas trwania
 • 2 x 45 min

 

Przebieg zajęć:

1. Rozpoczęcie zajęć
Nauczyciel wita dzieci i podaje temat zajęć.

2. Zabawy integrujące
Dzieci chodzą swobodnie po sali, podają sobie prawą rękę i mówią do siebie coś miłego (np. ładnie się uśmiechasz, jesteś dzisiaj ładnie uczesany/uczesana).
Dzieci siedzą w kręgu, wśród nich nauczyciel. Podaje piłkę dziecku siedzącemu obok (po prawej stronie) i mówi: Jestem do Ciebie podobna, bo np. mam taki sam kolor włosów jak Ty. To dziecko podaje piłkę do swojego sąsiada, mówiąc, w czym jest do niego podobne. Następnie nauczyciel podaje drugą piłkę do dziecka siedzącego po lewej stronie i mówi: Różnię się od Ciebie, bo np. mam inny kolor spodni niż Ty. Dzieci kolejno podają sobie piłki i mówią, w czym są do siebie podobne, a czym się różnią.

3. Prezentacja multimedialna
Nauczyciel uruchamia prezentację multimedialną, którą zaprezentuje dzieciom podczas zajęć. 
Wspólne oglądanie prezentacji, która przedstawia dzieci pochodzące z różnych stron świata.
Uczniowie przy pomocy nauczyciela odszukują na mapie lub globusie miejsca pochodzenia dzieci z prezentacji.

4. Rozmowa
Pogadanka na temat różnych cech dotyczących wyglądu dzieci z różnych stron świata.
Uczniowie przy pomocy nauczyciela wymieniają różnice: kolor skóry, oczu i włosów, ubranie (strój), kultura. Następnie rozmawiają o podobieństwach (np. budowa ciała, wszyscy muszą gdzieś mieszkać, uczą się, chodzą do szkoły, bawią się z rówieśnikami, wszyscy potrzebują do życia jedzenia i picia).

5. Prawa dziecka
Dzieci otrzymują kartoniki z liczbami od 1 do 12 i układają je od najmniejszej do największej liczby. Na odwrocie kartoników są drukowane litery, dzieci odczytują hasło: PRAWA DZIECKA.
Nauczyciel wyjaśnia, co to są prawa dziecka: 

Są to specjalne przepisy, które mają być przestrzegane na całym świecie. Mówią o tym, co dorośli muszą zapewnić dzieciom, gdyż każde dziecko potrzebuje specjalnej opieki i troski. Prawa te spisane są w specjalnej księdze, która nazywa się „Konwencja o prawach dziecka”. Jest to dokument międzynarodowy, w którym spisane są wszystkie prawa dziecka.

6. Co lubią wszystkie dzieci?
Nauczyciel zadaje pytanie: Jak myślicie, co lubią wszystkie dzieci, niezależnie od tego, gdzie mieszkają i jaki mają kolor skóry? 
Dzieci rysują swoje pomysły na małych karteczkach (np. lubią owoce, lubią biegać, bawić się).
Następnie przyklejają je na arkuszu szarego papieru, na którym wcześniej zostały narysowane kontury kontynentów.

7....

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Życie Szkoły"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy