Dołącz do czytelników
Brak wyników

Efekt domina

14 stycznia 2021

NR 60 (Styczeń 2021)

Efekt Domina. Materiały dla nauczycieli do pracy z uczniami na pierwszym etapie edukacji (w klasach I–III)
Tytuł cyklu: Podróż po świecie wartości

39

Kolejne przygody w „Podróży po świecie wartości” 

W poprzednich wydaniach „Życia Szkoły” opublikowanych zostało już dziewięć scenariuszy cyklu zajęć „Podróż po świecie wartości”, w których pod Waszym kierunkiem uczniowie określali, czym w ogóle są „wartości”, jak rozumieją wartość „wolności”, „wyrażania siebie”, „empatii”, „odwagi”, „samodzielności”, „dbania o siebie”, „odporności psychicznej” oraz „zaangażowania”. 

W tym wydaniu zapraszamy do podsumowania całego cyklu zajęć i podzielenia się na forum klasy refleksjami na tematy, które były poruszane w czasie zajęć. Celem wspólnej podróży było poznanie, co jest ważne w życiu dla ludzi mieszkających w różnych zakątkach świata. Uczniowie i uczennice odwiedzili kilka miejsc i poznali historie rówieśników, którzy tam mieszkają. Podczas podróży dzieci nie tylko poznały nowe miejsca i ludzi, ale również zgromadziły ważne doświadczenia i nową wiedzę, przywiozły pamiątki, które wklejały do swoich teczek-walizek, żeby im przypominały tę owocną wyprawę. Zajęcia podsumowujące to idealny czas, by przyjrzeć się wspólnie, co znalazło się w teczkach i co uczniowie i uczennice będą chcieli zabrać ze sobą w dalszą podróż – na całe życie.

Wychodząc z założenia, że rozpoczynacie Państwo z dziećmi ważne tematy, które potem mogą wymagać kontynuacji nie tylko w szkole, ale również w środowisku rodzinnym, do każdego scenariusza w cyklu przygotowaliśmy specjalną informację dla rodziców i opiekunów, która nie tylko podsumowuje to, co zrobiliście Państwo na zajęciach, ale też daje konkretne pomysły na to, jak można rozwijać temat danej wartości w domu. 

Scenariusze cyklu „Podróż po świecie wartości” oparte są na wybranych projektach pomocowych zrealizowanych przez Kulczyk Foundation w latach 2018-2019. Autorzy listów będących elementami scenariuszy są fikcyjni, a ich historie są reprezentatywne dla społeczności, z którą projekt w danym kraju był realizowany, i mają na celu przedstawienie wartości powiązanej z problemem, którego rozwiązanie wsparła Fundacja. 

Cykl „Podróż po świecie wartości” jest autorską publikacją edukacyjną Kulczyk Foundation, przygotowaną pod patronatem merytorycznym Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i jest objęta honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich, dr. Adama Bodnara. 

POLECAMY

Kulczyk Foundation

Fundacja rodzinna założona w 2013 roku przez Grażynę Kulczyk, dr. Jana Kulczyka i Dominikę Kulczyk. Walczy z dyskryminacją i nierównością, dotykającymi kobiety i dziewczynki na całym świecie. Celem jej działań jest budowa rzeczywistości pozbawionej ograniczeń ze względu na płeć. Prezeską Fundacji jest Dominika Kulczyk – polska przedsiębiorczyni i filantropka, koncentrująca swoje działania głównie na wspieraniu wolności kobiet w trzech obszarach: świadomości, ciała i bytu. Autorka ponad 60 filmów dokumentalnych poruszających problemy globalnej dyskryminacji i niesprawiedliwości. Zwolenniczka i propagatorka Celów Zrównoważonego Rozwoju, ustanowionych przez ONZ.

Kulczyk Foundation od początku swojego istnienia działa na rzecz kształtowania kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci i młodzieży. W tym celu przygotowywane są scenariusze lekcji, które w atrakcyjny i dostosowany do różnych etapów edukacji sposób tłumaczą złożony świat uniwersalnych wartości, przeżywanych emocji i postaw prospołecznych. Zadaniem tych materiałów jest wsparcie uczniów w lepszym poznaniu siebie i innych ludzi. Edycja materiałów dla nauczycieli z roku 2019 została objęta Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich, dr. Adama Bodnara. Więcej informacji: www.kulczykfoundation.org.pl 

Dziesiąte zajęcia w cyklu „Podróż po świecie wartości” – „Wracamy z podróży do naszego świata wartości”

Scenariusz 10 z 10 
Autorki: prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak, Anna Brzezińska, Iwona Krysińska, Dorota Kuszyńska (Kulczyk Foundation)

Cel główny 

 • Wspólna refleksja nad wartościami poznanymi podczas cyklu zajęć. 

Cele szczegółowe 
Uczeń: 

 • rozumie, że ludzie kierują się w życiu różnymi wartościami,
 • definiuje wartości takie jak: wolność, wyrażanie siebie, empatia, odwaga, samodzielność, dbanie o siebie, odporność psychiczna, zaangażowanie,
 • wskazuje wartości, które są dla niego ważne,
 • opowiada, w jaki sposób sam realizuje omówione wartości w swoim życiu.

Środki dydaktyczne

 • karta pracy „Wartości” (do wydrukowania dla każdego ucznia),
 • duża mapa świata lub globus,
 • zdjęcia ze scenariuszy 2–9.

Przebieg zajęć

Podróż po świecie wartości: Wracamy z podróży do naszego świata wartości. Podsumowanie

Wracamy z podróży – wprowadzenie do zajęć 

 • Powiedz uczniom, że dzisiaj już nie odwiedzą kolejnego miejsca, wracają do szkoły, żeby zajrzeć do teczek-walizek i zastanowić się, co przywieźli z podróży. 
 • Zaproś ich do rozmowy: 
  - Czy przypominacie sobie cel naszej podróży? 
  - Czy uważacie, że go osiągnęliśmy?
 • Przypomnij, że celem podróży było poznanie, co jest w życiu ważne i co jest ważne dla ludzi mieszkających w różnych stronach świata. 
 • Odwiedziliśmy kilka miejsc i poznaliśmy historie waszych rówieśników. Dzisiaj wracamy. Podczas podróży poznaliśmy nowe miejsca i ludzi. Zgromadziliśmy ważne doświadczenia, nową wiedzę i przywieźliśmy pamiątki. Zajrzyjcie do waszych teczek-walizek. 

Gdzie byliśmy? – praca z mapą – przypomnienie odwiedzonych miejsc

 • Poproś uczniów, aby wyjęli ze swoich teczek-walizek mapę świata i wymienili miejsca, które wspólnie odwiedziliście:
  - na kontynencie afrykańskim: Ghana, Lesotho, Kenia, Namibia,
  - na kontynencie azjatyckim: Indonezja (wyspa Sumba), Nepal,
  - na kontynencie południowoamerykańskim: Peru, Wenezuela i Kolumbia (te dwa państwa omawiane były krótko łącznie).
 • Możesz do tego ćwiczenia wykorzystać także wydrukowane do wcześniejszych zajęć zdjęcia, które mogą pomóc uczniom w przypominaniu sobie szczegółów. 
 • Zapytaj uczniów, czy pamiętają, co charakteryzuje każde z tych państw:
  - Ghana – jedno z największych sztucznych jezior na świecie – jezioro Wolta,
  - Lesotho – królestwo położone w całości na wysokości ponad 1000 m n.p.m.,
  - Namibia – jedna z najstarszych pustyni na świecie – Namib, 
  - Indonezja – leży na ponad 13 tysiącach wysp*,
  - Nepal – na jego terenie znajduje się najwyższy szczyt świata – Mount Everest (8848 m n.p.m.),
  - Peru – na jego terenie znajduje się największe na świecie miasto (Iquitos), do którego nie da się dotrzeć drogą lądową.

* Szczegółowe dane różnią się od siebie, nawet oficjalne liczby podawane przez władze indonezyjskie – wahają się od prawie 13,5 do ponad 17 tysięcy wysp. Można też powiedzieć po prostu, że Indonezja jest największym archipelagiem na świecie. 

Zwróć uwagę uczniów, że to, co zostało im zaprezentowane w czasie zajęć, to zaledwie wycinek wiedzy o danym kraju. Zaprosiły ich do siebie dzieci z określonych miejsc w tych państwach i tak jak oni nie chciałyby pewnie, żeby ktoś mówił, że np. cała Polska wygląda jak miejscowość, w której mieszkają. Dlatego muszą pamiętać, że w czasie zajęć dowiedzieli się o życiu autorów listów, ich bliskich, przyjaciołach i sąsiadach, ale jest to jedynie niewielka część informacji o życiu w danym kraju.

Z czym wróciliśmy? – rozmowa o pamiątkach przywiezionych z podróży

 • Poproś uczniów, aby każdy wziął swoją teczkę-walizkę i przejrzał to, co przywiózł z podróży. 
 • Zaproś ich do rozmowy na temat przywiezionych pamiątek i zdobytych doświadczeń. 
  - Podczas naszej podróży otrzymywaliśmy listy od dzieci, które pisały do nas, co jest dla nich ważne, co jest wartościowe. 
  - Czy pamiętacie, co oznacza słowo wartość? 
  - Przypomnijcie, o jakich wartościach pisali w listach wasi rówieśnicy? 
 • Pozwól uczniom spojrzeć na stworzone w czasie poprzednich zajęć definicje omawianych wartości. Zachęć ich, aby – wymieniając poznane podczas podróży wartości – wyjaśniali także ich znaczenie. 
 • Rozdaj uczniom karty pracy i poproś, by każdy zaznaczył, jak ważną sprawą jest dla niego wolność, możliwość wyrażania siebie, empatia, odwaga, samodzielność, dbanie o siebie, odporność psychiczna, zaangażowanie, rysując strzałkę wskazującą odpowiedni poziom wartości. 
 • Jeśli uczniowie w czasie pierwszych zajęć z cyklu opracowali swoją „Szkatułkę z wartościami”, mogą teraz do niej wrócić i przyjrzeć się, co wtedy uznali za najważniejsze, a co za mniej ważne. 
 • Zachęć ich do zastanowienia się nad tym, jakie inne wartości są dla nich w życiu ważne. 
 • Za...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Życie Szkoły"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy