Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pedagogiczne inspiracje , Otwarty dostęp

14 listopada 2018

NR 41 (Listopad 2018)

Uczeń nadpobudliwy psychoruchowo – metody ułatwiające funkcjonowanie w szkole

0 637

ADHD jest zaburzeniem, które występuje w postaci nieadekwatnych do wieku deficytów uwagi, impulsywności, nadpobudliwości psychoruchowej, nieprzerwanie co najmniej sześć miesięcy. Nasilenie objawów w znacznym stopniu utrudnia funkcjonowanie w głównych obszarach życia.

Problematyka związana z przyczynami zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony świata nauki. Badacze podają różne czynniki odpowiedzialne za to zaburzenie: przyczyny genetyczne i dziedziczne, konflikt serologiczny rodziców, czynniki mające swój początek w okresie prenatalnym i wpływające na patologię ciąży, nieprawidłowości w trakcie porodu.

POLECAMY

Jaki jest uczeń z ADHD?

Oto charakterystyczne zachowania:

 • Ma trudności z koncentracją, powodujące, że bardzo szybko się rozprasza, nudzi.
 • Nie jest w stanie zapamiętać poleceń, zadań.
 • Nie potrafi zastosować się do instrukcji.
 • Organizowanie wszelkiego rodzaju zajęć sprawia mu problem.
 • Występuje u niego zaburzenie motoryki małej powodujące trudności we wkładaniu lub zdejmowaniu ubrania, nabywaniu umiejętności pływania, wykonywaniu zadań na lekcjach wychowania fizycznego.
 • Działa bez zastanowienia, pod wpływem emocji, impulsu, nie potrafi zahamować swojej reakcji.
 • Wyrywa się nieproszony do odpowiedzi, nie czeka na swoją kolej, przerywa rozmowę.
 • Jego wypowiedź ma formę „słowotoku”.
 • Swoje niezadowolenie manifestuje w sposób niekontrolowany.
 • Bardzo często zmienia zajęcia, nie kończąc rozpoczętej pracy.
 • Niemal przymusowo wykonuje niekontrolowane ruchy: wierci się, rusza nogą lub ręką, manipuluje przedmiotami. 
 • Wszelkie formy odpoczynku traktuje jako karę.
 • Hałasuje, nie potrafi zachować spokoju.
 • Biega, nie zważając na przeszkody.
 • W najmniej oczekiwanym momencie wstaje z miejsca i spaceruje po klasie.
 • Ma zmienne nastroje.
 • Mogą wystąpić u niego częściowe zaburzenie analizy wzrokowej, słuchowej i dotykowej oraz trudności w uczeniu się pisania, czytania i liczenia, nawet w przypadku mieszczącego się w normie poziomu inteligencji.
 • Ma trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu prawidłowych relacji.
 • Przejawiane przez niego zachowania w relacjach społecznych (np. popychanie, podszczypywanie, silne przytulanie) są nieakceptowane społecznie, co prowadzi do izolowania i wyśmiewania, a co za tym idzie – samotności ucznia.
 • Najczęściej ma słabą pozycję w grupie, ponieważ dąży do ustalania własnych zasad.
 • Nie potrafi przegrywać, jest ekstrawertyczny, może bywać natarczywy, starając się wszelkimi sposobami skoncentrować na sobie uwagę otoczenia.
 • Jest kreatywny, pomysłowy.

Nie zawsze jednak dzieci z ADHD są nadruchliwe. Jednym z typów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej jest tzw. ADD (ang. Attention Deficit Disorder) – oznacza to podtyp bez nadruchliwości, natomiast z przewagą zaburzeń koncentracji uwagi. Ten podtyp dominuje u dziewcząt. 

Jaki jest uczeń z ADD?

Oto charakterystyczne zachowania:

 • Ma marzycielskie usposobienie.
 • Nie sprawia problemów związanych z nadruchliwością – jest spokojny.
 • Przez otoczenie jest postrzegany jako leniwy i niechętny do podejmowania działań.
 • Sprawia wrażenie powolnego, przebywającego we własnym świecie, stale zamyślonego, nieobecnego.
 • Ma poważne problemy z kontrolowaniem własnych myśli i skupieniem się na jednym wybranym bodźcu.
 • Ma trudności z organizacją, ciągle coś gubi, nie pamięta o terminach, umowach.
 • Może sprawiać wrażenie osoby cierpiącej na depresję.
 • Ogromną trudność sprawia mu koncentracja, wciąż się dekoncentruje.

W jaki sposób można ułatwić funkcjonowanie dziecka z ADHD w szkole?

W tabeli 1 przedstawiamy metody, techniki i narzędzia ułatwiające funkcjonowanie ucznia z ADHD w warunkach szkolnych1.
Nie ulega wątpliwości, że dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej odczuwa ciągły dyskomfort wynikający z braku zrozumienia ze strony otoczenia przy jednoczesnym braku zrozumienia świata przez samo dziecko. W związku z tym powinniśmy dołożyć wszelkich starań, by zrozumieć ucznia z ADHD i pomóc mu uporządkować świat, w którym żyje. 

Tabela 1. Metody, techniki i narzędzia ułatwiające funkcjonowanie dziecka z ADHD w warunkach szkolnych1
Metody, techniki, narzędzia Charakterystyka Obszar usprawniania, stymulacji
Parallel teaching

To równoległe, jednoczesne przekazywanie treści dydaktycznych i zasad zachowania na lekcji. W trakcie stosowania nauczania równoległego nauczyciel buduje aktywny kontakt z uczniami – zauważa i wspiera ich mocne strony, ale także w sposób świadomy pracuje nad trudnymi zachowaniami lub objawami (deficytami) uczniów. 
W tym modelu działania podstawowymi sposobami pracy powinny być:

 • stosowanie „opcji ułatwienia”, czyli specjalnych technik pracy z objawami np. ADHD, 
 • skuteczne wydawanie poleceń, 
 • chwalenie,
 • budowanie pozytywnej motywacji poprzez dostrzeganie pozytywów, stosowanie nagród, systemów żetonowych,
 • wzmacnianie zachowań prospołecznych, 
 • wprowadzanie jasnych zasad zachowania, 
 • wyciąganie stałych i sprawiedliwych konsekwencji.

Co trzeba wiedzieć?

 • W przypadku nauczania równoległego praca z dzieckiem jest zawsze pracą zespołową. Profesjonaliści wspierają się nawzajem i szukają u siebie pomocy. Istotny jest także jasno określony podział odpowiedzialności i kompetencji (co należy do wychowawcy, nauczyciela, pedagoga itp.). 
 • Objawy nie są winą dziecka, nauczyciela czy rodzica. Są problemem, nad którym trzeba nieustannie pracować. 
 • Uczeń z ADHD pracuje nierówno – jednego dnia może poradzić sobie z zadaniami, drugiego nie. 
 • Nie należy mylić objawów z lenistwem. 
 • Uczeń z ADHD stale wymaga wsparcia i pomocy. 
 • Trzeba wierzyć, że dziecko z ADHD może odnieść sukces szkolny
 • ...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy