Dołącz do czytelników
Brak wyników

Scenariusz zajęć , Otwarty dostęp

2 czerwca 2021

NR 64 (Czerwiec 2021)

Letnie przygody z muzyką w tle. Konspekt zajęć muzycznych dla klasy II

0 170
Cel główny
 • zapoznanie uczniów z wakacyjnymi aktywnościami realizowanymi przy towarzyszeniu działań muzyczno-ruchowych
Cele poznawcze Uczeń:
 • wypowiada się na temat czynności związanych z latem i wakacjami,
 • wskazuje odgłosy przyrody pojawiające się latem
Cele kształcące Uczeń
 • śpiewa piosenki na powitanie i pożegnanie,
 • imituje głosem odgłosy przyrody i dopasowuje je do linii melodycznych piosenek realizowanych podczas zajęć,
 • proponuje twórcze rozwiązania w zakresie śpiewu i ruchu,
 • reaguje ruchem na sygnały słowne i muzyczne,
 • wykonuje interpretację ruchową do utworu Akwarium z cyklu Karnawał zwierząt Camille’a Saint-Saënsa
Cele wychowawcze  Uczeń:
 • współpracuje z grupą, 
 • realizuje proponowane mu zadania,
 • pogłębia swoje zainteresowania muzyką artystyczną
Sala lekcyjna
 • sala do zajęć muzyczno-ruchowych
Materiały dydaktyczne 
 • pianino/fortepian lub instrumenty perkusyjne (dzwonki, bębenek), sprzęt audio, chustki w kolorach niebieskim i białym w liczbie równej liczbie uczniów, nagranie utworu: Camille Saint-Saëns Akwarium z cyklu Karnawał zwierząt, zapisy nutowe piosenek: Śpiewanka-powitanka i Śpiewanka-pożegnanka1. Śpiewne powitanie
Nauczyciel wita się z dziećmi piosenką, którą rozpoczyna każde zajęcia muzyczne. Następnie prosi, by uczniowie zastąpili słowa piosenki dowolnymi odgłosami, które kojarzą się z latem i wakacjami („szum”, „chlup”, „plask”, „ćwir” itd.). Ćwiczenie to uczniowie mogą realizować zarówno indywidualnie, jak i całą klasą.

2. Na szlaku
Przed rozpoczęciem zabawy nauczyciel pyta uczniów, czy byli kiedyś w górach, czy spacerowali po szlakach, jakie trudności dostrzegli podczas długiego marszu itd. Następnie prosi uczniów, aby stanęli w rozsypce, po czym rozpoczyna grę akompaniamentu do zabawy. Najodpowiedniejszymi instrumentami są fortepian/pianino lub keyboard. Nauczyciel może także posłużyć się instrumentami perkusyjnymi, np. dzwonkami lub bębenkiem. W razie braku dostępu do instrumentów można wykorzystać nagrany wcześniej akompaniament i odtworzyć go podczas ćwiczenia (tempo musi być dostosowane do możliwości uczniów). 
Podczas wykonywania akompaniamentu nauczyciel wyjaśnia uczniom, co w danej chwili robią/gdzie się znajdują:

POLECAMY

 • marsz (akompaniament w tempie umiarkowanym): Rozpoczynamy naszą wędrówkę. Idziemy górskim szlakiem, zachowujemy równe tempo, aby nikt nie został w tyle. Patrzymy do przodu, a ręce, kołysząc się na boki, pomagają nam w utrzymaniu stałego tempa marszu,
 • bieg (tempo szybkie, dwukrotne przyśpieszenie tempa marszu): Choć jesteśmy w górach, to zdarza się, że droga wiedzie nas w dół. Droga jest stroma, więc poruszamy się znacznie szybciej niż wcześniej. Biegniemy drobnymi krokami i jesteśmy bardzo uważni,
 • powrót do marszu (tempo umiarkowane),
 • powolny marsz (tempo wolne, dwukrotne zwolnienie w stosunku do wcześniejszego tempa): Droga zaczyna się wznosić, szlak nie jest już taki łatwy. Idziemy wolniej, jesteśmy już trochę zmęczeni,
 • zatrzymanie: Podziwiamy widoki (akompaniament ustaje, a następnie nauczyciel gra glissando w górę – uczniowie spoglądają na prawą stronę i glissando w dół – uczniowie podziwiają widoki po lewej stronie; ćwiczenie powtarzamy kilkukrotnie),
 • podskoki z nogi na nogę (akompaniament – rytm punktowany, tempo umiarkowane): Widzimy piękną polanę, na które rosną kolorowe kwiaty. Wesoło podskakujemy pomiędzy nimi i co jakiś czas zatrzymujemy się, by je powąchać (akompaniament ustaje),
 • powrót do marszu (tempo umiarkowane),
 • podskoki obunóż (artykulacja staccato, liczbę skoków dostosowujemy do możliwości dzieci, np. skok na pierwszą miarę taktu w metrum 4/4): Na naszej drodze widzimy kałuże, które musimy przeskoczyć obunóż. Bądźcie ostrożni i nie wskoczcie do kałuży!,
 • Kamienie na drodze! Na drodze leżą duże kamienie, musimy je przenieść na pobocze (akompaniament: dwie półnuty w takcie w metrum 4/4; na pierwszą miarę uczniowie chwytają niewidzialny kamień, unoszą go, by następnie półkolistym ruchem położyć go po drugiej stronie – na poboczu  – odłożenie kamienia następuje na trzecią miarę: druga półnuta w takcie),
 • powrót do marszu (tempo umiarkowane),
 • powolny marsz (tempo wolne, dwukrotne zwolnienie w stosunku do wcześniejszego tempa): Droga ponownie zaczyna się wznosić, szlak już się kończy. Niedługo dotrzemy na sam szczyt góry (tempo jest coraz wolniejsze),
 • Jesteśmy na szczycie! (glissando w górę i w dół: Podziwiamy widoki).
   

Śpiewanka-powitanka


Śpiewanka-pożegnanka


3. Morze – brzeg

 • Dzieci ustawiają się w szeregu przodem do osoby prowadzącej. Ich zadaniem jest wyobrazić sobie, że są nad morzem i stoją w miejscu zetknięcia się wody z piaskiem. Na hasło słowne oznaczające określone miejsce – „piasek”, „plaża”, „brzeg” itp. – cofają się o krok, na hasło określające odwrotny kierunek – „woda”, „morze”, „fale” itp. – robią krok w przód. Dziecko, które pomyli kierunek ruchu, odchodzi na bok. Osoba prowadząca, podając hasło kierujące dzieci w tył, dla utrudnienia ćwiczenia wykonuje ruch, zapraszający do posunięcia się w przód – i odwrotnie.
 • Akompaniament do zabawy jest dowolny, hasło słowne pada zawsze podczas krótkiej pauzy w czasie gry.


4. „Wzburzona woda na jeziorze” – interpretacja ruchowa utworu
Utwór: Camille Saint-Saëns, Akwarium z cyklu Karnawał zwierząt

 • Uczniowie ustawiają się w kręgu w pozycji stojącej, tyłem do środka koła. Każdy z uczniów otrzymuje do prawej ręki chustkę w kolorze białym lub niebieskim.
 • 1. motyw: dzieci unoszą chustki naprzemiennie w górę i w dół (łącznie sześć razy), na ostatniej nucie frazy wykonują ruch obrotowy chustą (jakby mieszali chustką nad podłogą). Schemat ten jest powtórzony.
 • 2. motyw: uczniowie wykonują „falę meksykańską” z jednoczesnym obrotem do środka koła i kucnięciem. Ruch ten można wykonać wolniej lub szybciej, w zależności od liczby uczniów w grupie. Na ostatnią wartość frazy uczniowie poruszają chustką po podłodze.
 • 3. motyw: uczniowie kolejno w wolnym tempie kładą się na lewym boku, głowy kładą na lewych rękach, kolana prawych nóg są ugięte i skierowane w lewą stronę. Na koniec tego motywu dzieci kolejno podnoszą prawe ręce, unosząc chustki.
 • 4. motyw: dzieci falują chustkami, przenosząc je naprzemiennie za głowę i do prawego biodra (łącznie pięć razy). Na ostatnią wartość frazy unoszą ręce do pozycji wyjściowej (ręce uniesione w górę). Schemat ten jest powtórzony.
 • 5. motyw: uczniowie obracają się na prawy bok do skulonej pozycji, następnie wykonują ten sam ruch w przeciwną stronę. Następnie falują chustkami przed siebie i za siebie (w lewą stronę i w prawą stronę, w sumie cztery razy). Schemat ten jest powtórzony.
 • 6. motyw: dzieci kolejno wstają i drobnymi kroczkami biegają po sali, by na koniec frazy wrócić do ustawienia w kole w pozycji stojącej. Motyw kończy się „falą meksykańską”, podczas której uczniowie, kończąc ruch, kucają.

5. Śpiewne pożegnanie
Nauczyciel żegna się z dziećmi piosenką, którą kończy każde zajęcia muzyczne. Następnie prosi, by uczniowie zastąpili słowa piosenki dowolnymi odgłosami, które pojawiły się lub mogły się pojawić podczas zajęć („szum”, „bum”, „plusk”, „chlup” itd.). Podobnie jak podczas śpiewanki na powitanie ćwiczenie to uczniowie mogą realizować indywidualnie lub wraz z grupą.

Przypisy