Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pedagogiczne inspiracje

11 września 2018

NR 39 (Wrzesień 2018)

Jak rozwijać postawę proekologiczną wśród uczniów zgodnie z ideą upcyklingu

0 99

Rozwój cywilizacyjny oraz brak świadomości ekologicznej społeczeństwa przyczyniają się do ciągłej degradacji środowiska przyrodniczego. Chcąc temu przeciwdziałać, powinniśmy już od najmłodszych lat zadbać o edukację ekologiczną dzieci. Pomocne w tym działaniu może być uświadomienie im, jaka jest rola i miejsce człowieka w środowisku przyrodniczym, kształtowanie odpowiedzialnego i opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt, czyli zbliżanie dzieci do natury.

Aby realizować edukację ekologiczną na początkowym etapie edukacji, należy najpierw zapoznać się z jej celami:

 • nauczanie podstaw ekologicznie zrównoważonego użytkowania środowiska i poznawanie sposobów jego ochrony,
 • rozwijanie twórczych, innowacyjnych działań, mających doprowadzić  do oszczędnego korzystania z zasobów środowiska naturalnego i ich ochrony,
 • uświadomienie konieczności przestrzegania norm i zakazów ekologicznych zarówno przez jednostki, grupy i całe społeczności oraz potrzeby przeciwstawiania się zachowaniom zagrażającym środowisku,
 • wyrabianie nawyków kultury ekologicznej oraz moralnego i obywatelskiego poczucia odpowiedzialności za ochronę przyrody,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za przyszłą jakość życia ludzi poprzez odpowiedzialność za środowisko lokalne i globalne,
 • wcielenie umiejętności myślenia i rozumienia interdyscyplinarnego, prowadzącego odkrycia zależności między stanem środowiska a jakością życia poszczególnych jednostek i całych społeczeństw,
 • zrozumienie mechanizmów powodujących problemy środowiskowe w skali lokalnej i globalnej,
 • kształtowanie umiejętności planowania, organizowania oraz współdziałania w zakresie ochrony środowiska.

W zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej tematyka środowiskowa jest uwzględniona w szerszym zakresie i ujmowana w aspekcie ekologicznym (ekosystemowym). W toku edukacji uczniowie zapoznają się z takimi zbiorowiskami przyrodniczymi, jak: pole uprawne, las, łąka, ogród, sad, rzeka, staw, jezioro, morze. Obserwacja roślin i zwierząt oraz różnych ekosystemów naturalnych i sztucznych są podstawą do powiązań informacji zdobytych wcześniej z problemami ochrony przyrody i środowiska przyrodniczego. Treści programowe edukacji środowiskowej na poziomie wczesnoszkolnym obejmują szereg dziedzin naukowych:

 • astronomia: elementarne informacje dotyczące miejsca Ziemi we wszechświecie, znajomość podstawowych informacji dotyczących ruchów Ziemi i ich konsekwencji, pory roku,
 • geografia fizyczna: krajobrazy Ziemi, najbliższej okolicy, Polski, rzeźba terenu, kierunki świata na mapie i w terenie,
 • geologia: podstawowe bogactwa naturalne Polski, główne informacje dotyczące wody jako środowiska życia; krążenie wody w przyrodzie, zanieczyszczenie i ochrona wody i powietrza,
 • klimatologia: czynniki i zjawiska klimatyczne, cechy pogody w Polsce, przystosowanie roślin, zwierząt i ludzi do różnych pór roku,
 • botanika: podstawowe cechy morfologiczne roślin zielnych, krzewów i drzew oraz roślin uprawnych, warunki fizyczne i tryb życia roślin w określonych ekosystemach; znaczenie roślin dla człowieka,
 • zoologia: cechy morfologiczne wybranych grup zwierząt, charakterystyka fizjologii zwierząt zamieszkujących określone ekosystemy, przystosowania ekologiczne zwierząt,
 • ochrona przyrody: ochrona gatunkowa wybranych roślin i zwierząt, rezerwaty przyrody i parki narodowe w Polsce, ochrona krajobrazu w najbliższym środowisku,
 • nauka o człowieku: zdrowe odżywianie i produkty ekologiczne, higiena osobista, zagrożenia zdrowia, profilaktyka oraz bezpieczeństwo życia,
 • nauki społeczne: ekologiczne życie w rodzinie, w szkole, w najbliższej miejscowości, w Polsce oraz na świecie.1

Propozycje praktycznego wykorzystania założeń upcyklingu 

Rodzaj upcyklingu Niezbędne materiały Charakterystyka wykonywanych czynności
Upcykling papierowy

Rolki po papierze toaletowym, ręcznikach papierowych, klej, papier kolorowy, pinezki

Pudełka kartonowe, klej, nożyczki, papier kolorowy, farby

Kolorowe gazety zwinięte w cienkie rulony, kartonowe kółka, nożyczki klej

Stojak na telefon
Rolki po papierze toaletowym oklejamy ozdobnym papierem, następnie kładziemy poziomo i wycinamy rowek szerokości  telefonu postawionego pionowo, w dolnej części rolki wbijamy 4 kołki...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Życie Szkoły"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy