Dołącz do czytelników
Brak wyników

Otwarty dostęp , Komunikacja w szkole

8 października 2020

NR 57 (Październik 2020)

Budowanie pozytywnych relacji z rodzicami

0 370

Praca nauczyciela jest niezwykle trudna i skomplikowana. Wymaga ona ciągłego doskonalenia siebie. Pedagog musi opierać kontakty z innymi osobami na takcie i zrozumieniu, tak aby możliwe stało się zbudowanie trwałej relacji, opartej na zaufaniu i szacunku. Praca nad relacjami postrzegana jest jednak niekiedy jako prawdziwa sztuka. 

Budowanie pozytywnych relacji z rodzicami

Praca nauczyciela jest niezwykle trudna i skomplikowana. Wymaga ona ciągłego doskonalenia siebie. Pedagog musi opierać kontakty z innymi osobami na takcie i zrozumieniu, tak aby możliwe stało się zbudowanie trwałej relacji, opartej na zaufaniu i szacunku. Praca nad relacjami postrzegana jest jednak niekiedy jako prawdziwa sztuka. 

POLECAMY

Zjednej strony nauczyciel powinien być osobą, która jest w stanie w prosty i przejrzysty sposób wyjaśnić kwestie edukacji i wychowania, a z drugiej powinien umieć pójść na kompromis, żeby wypracować wspólną strategię pracy z rodzicami. Jakie więc działania podejmować, aby móc sprostować oczekiwaniom, a jednocześnie nie musieć rezygnować z własnych poglądów, pomysłów i zasad?

Rodzic w szkole

Praca w szkole wymaga zaangażowania ze strony wszystkich uczestników procesu edukacyjnego. Bez efektywnej współpracy nie ma możliwości, żeby nauczyciel mógł wpływać na rozwój osobowości i psychiki uczniów.

Konieczne jest to przede wszystkim ze względu na fakt, że edukacja dzieci i młodzieży leży we wspólnym interesie pedagogów i rodziców. Ważne jest więc, aby wypracować odpowiedni system działania i wymiany informacji, dzięki któremu praca będzie przynosiła nauczycielom radość i satysfakcję, rodzice poczują się ważni i słuchani, a dzieci będą wychowywane zgodnie z zasadami wypracowanymi wspólnie przez dom i szkołę. Warto jednak zadać sobie pytanie, jak można to zrobić?

Żeby możliwe stało się organizowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej we właściwy sposób, nauczyciel powinien pamiętać o tym, z jakimi typami rodziców może mieć do czynienia. Wyróżnia się tutaj takich rodziców jak:

  • obecni i aktywni – chętnie i systematycznie pojawiają się w szkole oraz uczestniczą w prowadzonych akcjach, podejmują różnego rodzaju działania i nawiązują aktywny kontakt z nauczycielem,
  • obecni, ale nieaktywni – rodzice ci pojawiają się w szkole, uczestniczą w spotkaniach i zebraniach, jednak nie angażują się w życie klasy, pozostają bierni i niekoniecznie są pozytywnie nastawieni do tego, aby podejmować dialog z nauczycielem,
  • nieobecni – rzadko pojawiają się w szkole, zasadniczo nie są zainteresowani tym, jak radzi sobie ich dziecko w sytuacji szkolnej, reagują niechęcią w momencie, kiedy wymaga się od nich włączenia w życie klasy.

Warto jednak mieć świadomość, że takie typy rodziców bardzo rzadko występują w tzw. czystej postaci. Zazwyczaj, w codziennej pracy, nauczyciel ma do czynienia z mieszanymi typami rodziców (rys. 1):
Rolą dobrego wychowawcy jest więc rozpoznanie, z kim ma do czynienia, i podjęcie takich kroków, aby możliwe było nawiązanie współpracy z każdym rodzicem, niezależnie od tego, jaki styl prezentuje. W związku z tym trzeba pamiętać, że rodzice nie są w stanie nawiązać pozytywnej relacji z kimś, kto ich krytykuje lub ciągle zwraca uwagę, że ich dziecko jest niegrzeczne lub niewłaściwie wychowane. Dobrze jest więc zawsze założyć sobie, że każdy rodzic podejmuje takie działania, których celem jest dobro dziecka. Lepiej bowiem skupić się na możliwościach niż dostrzegać tylko problemy i trudności. 

Jak się przygotować?

Konieczne staje się więc posiadanie odpowiedniego przygotowania, zarówno merytorycznego, jak i praktycznego, tak aby móc swobodnie rozmawiać z rodzicami. Oprócz tego, dobrze jest także posiadać umiejętność improwizacji. Nie ma bowiem możliwości perfekcyjnego przygotowania się na spotkanie. Rodzice bywają bowiem nieprzewidywalni, zwłaszcza w sytuacji, kiedy chcą uchronić swoje dziecko przed negatywnymi konsekwencjami lub próbują usprawiedliwić siebie i swoje metody wychowawcze. W takich sytuacjach należy przygotować się nawet na wybuchy złości, krzyk i łzy, ponieważ niejednokrotnie odreagowują oni stres w szkole, a emocje im towarzyszące wyładowują na nauczycielu. Niezbędna wówczas okazuje się zdolność do panowania nad sobą. Zadaniem nauczyciela staje się więc zapanowanie nad tym, co się dzieje, uspokojenie rodziców i umożliwienie im swobodnego wyrażenia swojego zdania, bez obawy o to, że zostaną negatywnie ocenieni.

Rys. 1.  Mieszane typy rodziców (źródło: Kiełczewska A., Budowanie dobrych relacji z rodzicami. Część 2: typy rodziców i zasady współpracy,
https://www.wychowawcazklasa.pl/wspolpraca-z-rodzicami/budowanie-dobrych-relacji-z-rodzicami.-czesc-2-typy-rodzicow-i-zasady-wspolpracy-616.html

Warto więc zwracać pracownikom szkoły uwagę na to, aby systematycznie dokonywali oceny swoich mocnych i słabych stron. Da im to spore pole manewru, ponieważ pozwoli na świadome organizowanie spotkań z rodzicami.

Nauczyciel będzie bowiem wybierał te formy kontaktu, w których najlepiej się odnajduje. Dzięki temu poprawią się jego samoocena i wiarygodność. 
Kolejnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę, jest zarządzanie czasem swoim i rodziców. Współcześnie nikt nie ma go zbyt wiele, w związku z tym dobrze jest mieć zawsze zaplanowane zebrania. Czasem warto poruszyć mniej tematów niż zasypywać nimi rodziców. Będą oni mieli wówczas poczucie miło i konstruktywnie spędzonego popołudnia. Zbyt duża ilość treści może ich bowiem przytłoczyć i sprawić, że zaczną sceptycznie podchodzić do tego typu spotkań. Rolą nauczyciela jest również określenie zasad obowiązujących w komunikacji z nim. Można wykorzystać takie formy jak:

  • zebrania klasowe (wywiadówki),
  • spotkania indywidualne,
  • imprezy i uroczystości szkolne i klasowe,
  • wymianę e-maili lub utworzenie grup tematycznych na czacie,
  • wymianę informacji przez dziennik elektroniczny,
  • zapisywanie uwag w dzienniczku papierowym (tzw. zeszyt do kontaktu z rodzicami),
  • telefony bądź SMS-y.

Warto jednak doprecyzować, jakie godziny i dni wchodzą w grę, jeśli chodzi o kontakt, oraz w jaki sposób można umówić się na spotkanie. Dzięki temu każdy będzie czuł się komfortowo i bezpiecznie. Żeby jednak było to wszystko możliwe, nauczyciel musi pracować nad swoim sposobem komunikacji z innymi. Wypracowanie partnerskiej relacji staje się więc kluczowe. Do najbardziej charakterystycznyc...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy