Dołącz do nas

Życie Szkoły

Twarzą w twarz

Rozmowa z prof. dr hab. Łukaszem Andrzejem Turskim

Panie Profesorze, w obliczu nadchodzących zmian w systemie edukacji nasuwa się podstawowe pytanie: jak efektywnie poprawić funkcjonowanie szkolnictwa w Polsce?

W praktyce zmiana proponowana przez MEN dotyczy kwestii sensu stricto administracyjnych, które przy dużej determinacji można przeprowadzić w stosunkowo krótkim terminie, choć generują one ogromny koszt − wątpliwa jest rentowność tego przedsięwzięcia. Prawdziwa zmiana, poprawiająca jakość edukacji polskiego społeczeństwa wymagałaby po pierwsze czasu − byłoby to zapewne przedsięwzięcie długoterminowe, a po drugie − konieczna byłaby konsultacja ekspercka programu takiej zmiany. Myślę tutaj o utworzeniu jakiejś rady na wzór amerykański, złożonej np. z rektorów najlepszych uczelni, naukowców prowadzących duże projekty za granicą, a nie urzędników – popularyzatorów edukacji.

Bywa Pan często pytany o stan oświaty i kry...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 94% treści