Twarzą w twarz

Rozmowa z prof. dr hab. Łukaszem Andrzejem Turskim

Panie Profesorze, w obliczu nadchodzących zmian w systemie edukacji nasuwa się podstawowe pytanie: jak efektywnie poprawić funkcjonowanie szkolnictwa w Polsce?

W praktyce zmiana proponowana przez MEN dotyczy kwestii sensu stricto administracyjnych, które przy dużej determinacji można przeprowadzić w stosunkowo krótkim terminie, choć generują one ogromny koszt − wątpliwa jest rentowność tego przedsięwzięcia. Prawdziwa zmiana, poprawiająca jakość edukacji polskiego społeczeństwa wymagałaby po pierwsze czasu − byłoby to zapewne przedsięwzięcie długoterminowe, a po drugie − konieczna byłaby konsultacja ekspercka programu takiej zmiany. Myślę tutaj o utworzeniu jakiejś rady na wzór amerykański, złożonej np. z rektorów najlepszych uczelni, naukowców prowadzących duże projekty za granicą, a nie urzędników – popularyzatorów edukacji.

Bywa Pan często pytany o stan oświaty i kry...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 94% treści

Podstawowy

Jak dobrze wykorzystać ostatnie tygodnie roku szkolnego, kiedy uczniowie mają już wystawione oceny i motywacja do nauki jest mniejsza?

Koniec roku szkolnego to czas, kiedy uczniowie odliczają dni do wakacji. Warto wykorzystać ten okres na pracę z użyciem technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Podstawowy

Wczesna diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej kluczem do sukcesu

Wywiad z Bożenną Odowską-Szlachcic – oligofrenopedagogiem, tyflopedagogiem, logopedą i terapeutką SI o istocie oddziaływań na zmysły dziecka w jego rozwoju.
Podstawowy

Zaburzenia procesu lateralizacji

Trudności w nauce czytania i pisania zazwyczaj spowodowane są dysfunkcjami w sferze percepcji wzrokowej, słuchowej lub ruchowej, a także orientacji przestrzennej i lateralizacji. Bardzo często współwystępują one z zaburzeniami koncentracji uwagi oraz pamięci.