Dołącz do nas

Życie Szkoły

Autor Kubala-Kulpińska Aleksandra

Proces diagnostyczny w szkole

Dzięki diagnozie otrzymujemy wiedzę na temat funkcjonowania każdego ucznia jako jednostki oraz jako członka społeczności szkolnej. Służy ona podniesieniu efektywności pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej.

Diagnoza jest działaniem wstępnym, którego finalnym skutkiem ma być wpływ na poprawę funkcjonowania dziecka. Nieprzeprowadzenie jej uniemożliwia planowanie i realizację procesu edukacji, dostosowanego do indywidualnych możliwości i potrzeb każdego dziecka.

Zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach proces wstępnej diagnozy rozpoczyna się w szkole, i na podstawie uzyskanego rozpoznania należy zapewnić uczniowi stosowne wsparcie. Możliwości i indywidualną sytuację dziecka rozpoznaje nauczyciel, natomiast za szkolny proces diagnostyczny odpowiedzialne są następujące osoby: (patrz tabela nr 1). Dopiero wówczas, gdy wsparcie nie przyniesie rezultatów, możemy (dyrektor lub rodzice) wystąpić do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Należy pamiętać, że wniosek o przeprowadze...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 88% treści

  • Regulamin Konkursu „Konkurs z Seboradin na Dzień Kobiet

  • MegaMisja i #SuperKoderzy ponownie zapraszają uczniów z całej Polski do przygody z cyfrowym światem