Dołącz do nas

Życie Szkoły

Jak wyglądają toalety w polskich szkołach?

Problem czystości szkolnych toalet oraz wyposażenia łazienek w środki higieniczne wielu osobom wydaje się tematem odległym. Tymczasem w badaniu Ocena stanu szkolnych toalet[1], przeprowadzonym na potrzeby programu „Wzorowa Łazienka”, wśród rodziców uczniów publicznych szkół podstawowych aż 40% badanych przyznało, że ich dzieci skarżyły się na niedogodności związane z korzystaniem ze szkolnej toalety. Co istotne, skutkuje to unikaniem przez uczniów korzystania z toalety podczas pobytu w szkole.

Wpływ otoczenia na koncentrację i przyswajanie wiedzy

– „Aby czuć się w szkole komfortowo, dziecko musi mieć pewność, że przebywa w sprzyjającym mu, bezpiecznym środowisku i jest otoczone życzliwymi ludźmi. Dodatkowo musi odbierać warunki zewnętrzne jako przyjazne, dające możliwość zaspokojenia jego potrzeb. Niezaspokojona potrzeba doskwiera bowiem i przeszkadza dziecku w skierowaniu swojej uwagi i aktywności na inne obszary” – podkreśla dr Aleksandra Piotrowska, psycholog dziecięcy, ekspert programu „Wzorowa Łazienka”.

Niemożliwość zaspokojenia potrzeb fizjologicznych podczas pobytu dziecka w szkole negatywnie wpływa na jego koncentrację i skupienie na przekazywanych przez nauczyciela wiadomościach.
– „Mamy ograniczone zasoby uwagi. Jeśli dziecko znaczną jej część musi poświęcać na zapanowanie nad własną fizjologią, to nie może w pełni śledzić toku zajęć, uważnie odbierać wprowadzanych treści czy skupiać się na zadaniu. Oczywiście ma to swoje konsekwencje i wpływa na wyniki i osiągnięcia szkolne” – zauważa dr Aleksandra Piotrowska.

Rola szkoły w kształtowaniu prawidłowych nawyków higienicznych

Zadaniem szkoły jest kształtowanie właściwych postaw i nawyków higienicznych oraz zapewnienie uczniom odpowiednich warunków w szkolnych łazienkach.

– „Szkoły muszą dbać o permanentną edukację dzieci zarówno w zakresie higieny, jak i dbania o wspólne dobro, jakim jest przestrzeń szkolna, w tym łazienka. Rodzice powinni sprawdzać stan toalet i w razie potrzeby interweniować u dyrekcji, domagając się regularnego dbania o czystość i zaopatrzenia ich w papier, mydło i ręczniki. Dyrekcja musi zapewnić uczniom możliwość korzystania z czystych, właściwie wyposażonych toalet” – zaznacza dr Piotrowska.

Tymczasem z badania przeprowadzonego na potrzeby programu „Wzorowa Łazienka” wynika, że blisko co trzeci ankietowany rodzic posiadający dziecko w szkole podstawowej uważa, że szkolna toaleta nie jest czysta lub nie ma wiedzy na ten temat.

O programie „Wzorowa Łazienka”

Odpowiedzią na potrzeby szkół w zakresie zapewnienia uczniom dostępu do czystych i funkcjonalnych toalet jest program edukacyjny „Wzorowa Łazienka”. Jego celem jest zmiana warunków sanitarnych w szkołach, zarówno poprzez kształtowanie właściwych nawyków higienicznych wśród uczniów, jak i zapewnienie zwycięskiej szkole przyjaznej i czystej łazienki.

Aby przystąpić do programu i mieć szansę na wygranie remontu szkolnej toalety o wartości 30 tys. zł, szkoła powinna zarejestrować się na stronie www.wzorowalazienka.pl. Pod tym adresem rodzice chcący wesprzeć akcję mogą także oddawać swoje głosy na wybraną placówkę.

Szkoła Podstawowa im. Bohaterow Akcji V 2 w Sarnakach

Szkoła Podstawowa nr 1 w Łosicach

Zespół Szkół nr 1 w Kole

 

[1] Ocena stanu szkolnych toalet. Badanie ilościowe zrealizowane wśród rodziców uczniów publicznych szkół podstawowych z klas 1–7, CEM, marzec 2018, n=253, cała Polska.

 

Galeria zdjęć