Dołącz do nas

Życie Szkoły

Autor Kubala-Kulpińska Aleksandra

Jak wykorzystać założenia edukacji alternatywnej w tradycyjnej szkole?

Kształcenie tradycyjne różni się znacznie od alternatywnego. Szkoła alternatywna jest placówką oświatową, która oferuje uczniom model oparty na odmiennym od tradycyjnego systemie nauczania i wychowania. Odmienność ta polegać może głównie na innych sposobach organizacji nauczania, aranżacji środowiska szkolnego lub strukturach programowych. Szkoła ta ma dużo większe możliwości, gdyż w dużej mierze jej organizacja jest finansowana z prywatnych środków rodziców. Poniższy materiał zawiera wiele informacji dotyczących sposobów wdrożenia elementów edukacji alternatywnej do publicznych szkół.

Po pierwsze dziecko uczy się samokontroli i samokrytyki oraz samodzielnie koryguje błędy to założenie pedagogiki Marii Montessori – w szkołach tradycyjnych obowiązuje system oceniania, który musimy respektować i egzekwować jego przestrzeganie. Możemy natomiast wprowadzić wewnątrzklasowe uregulowanie, polegające na organizacji spotkań (...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 78% treści

  • Realizacja procesu oceniania na I etapie kształcenia w aspekcie wytycznych nowej podstawy programowej

  • Escape room, czyli zamknięci w świecie zagadek