Karty zadaniowe

29.12.2011

Karty pracy ucznia - klasa II

  Diagnozowanie umiejętności czytania

   Karty pracy ucznia klasy trzeciej to propozycje stworzone z myślą o uczniach edukacji wczesnoszkolnej. Karty pracy przewidziane są do realizacji w ciągu całego roku szkolnego. Zestaw można wykorzystać w całości bądź wybiórczo. Na każdy miesiąc przeznaczono po dwie tematyczne karty pracy.

    Karty pracy mogą być stosowane niezależnie od realizowanego programu nauczania, treści w nich zawarte są zgodne z podstawą programową. Wykorzystać je można
w oryginale lub też mogą stać się inspiracją do tworzenia własnych narzędzi diagnozowania. Wykaz prawidłowych odpowiedzi ułatwi nauczycielowi ocenę poprawności wykonania poleceń, może również posłużyć uczniowi do samokontroli.
   Archiwalne karty pracy ucznia dla klasy trzeciej, publikowane w roku szkolnym 2010/2011 są dostępne obok - na stronach "pomarańczowych".
 
Materiały powstały pod redakcją:
  • mgr Marzeny Otermandoradcy metodycznego edukacji wczesnoszkolnej w Zabrzu 

przy współpracy:

  • mgr Izabeli Guzy - nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 28 w Zabrzu ;
  • mgr Sylwi Szymkowiak - nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej w Kobylnicy;
  • mgr Małgorzata Dyl - nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 5 w Zabrzu;
  • mgr Jadwigi Szewczuk - nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 28 w Zabrzu.

 

Bank Wiedzy

zaloguj Zarejestruj się
Bezpłatne materiały do pobrania

Newsletter

Języki w klasach 1-3

Realizacja: ideo Ideo
Powered by: CMS Edito